Belangen­behartiging

Q-uestion zet zich actief in om de belangen van mensen met Q-koorts te behartigen en op te komen voor hun behoeften. We vragen voortdurend landelijk, regionaal en lokaal aandacht voor de ernstige gevolgen van de Q-koorts epidemie die begon in 2007. Dit doen we bij ministeries, provincies, gemeenten, evenals bij belangenorganisaties, politici, bestuurders en pers. We blijven nauwlettend op de hoogte van relevante (politieke) ontwikkelingen en handelen proactief waar nodig.

Wetenschappelijk onderzoek

Daarnaast stimuleren we wetenschappelijk onderzoek naar de langetermijneffecten van Q-koortsbesmetting. Het feit dat er in 2024, zeventien jaar na de uitbraak, nog steeds mensen ziek zijn en overlijden, onderstreept de urgentie van dit onderzoek. We leggen voortdurend de nadruk op het belang van adequate zorg voor deze groep patiënten.

De rechtszaak

Op dit moment zijn er twee juridische claims ingediend door Q-koortspatiënten. Eén van deze claims is gericht tegen de Staat der Nederlanden. Hoewel Q-uestion zelf geen betrokken partij is in deze rechtszaak, vinden we het belangrijk om hierover te informeren. Voor meer details over de rechtszaak kun je hier klikken.