Bestuur

Het bestuur van Q-uestion wordt gevormd door:

  • Caroline van Kessel
  • Karin Spaans
  • Paul Spierings
  • Albert Diekema
  • Erik van Weggen
  • Jacques Pijnappels

Caroline van Kessel is voorzitter en woordvoerder van de patiëntenorganisatie en behartigt actief de belangen van mensen die te maken hebben met Q-koorts. Ze is gesprekspartner van het Ministerie van VWS, stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn effecten van Q-koorts, en is bestuurder van de patiëntenalliantie PAIS (wat staat voor Post Acute Infectie Syndromen).Daarnaast maakt ze deel uit van een werkgroep met andere patiëntenorganisaties die werkt aan de Tweede Kamer Motie van het lid Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door het UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen.

Ook is Caroline vanuit haar rol voor Q-uestion lid van het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen.

Karin Spaans vervult de rol van penningmeester bij Q-uestion en houdt toezicht op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de stichting en de manier waarop deze wordt bestuurd. Ze beheert de financiën en (leden)administratie.

Paul Spierings is algemeen bestuurder en verantwoordelijk voor de werkgroep lotgenotencontact. Deze werkgroep bestaat uit diverse vertegenwoordigers van de Q-kringen, waar patiënten elkaar regelmatig ontmoeten, ervaringen delen, kennis uitwisselen en ondersteuning bieden.

Albert Diekema – algemeen bestuurslid / medische zaken

Erik van Weegen – secretaris

Jacques Pijnappels – algemeen bestuurslid

Paul Spierings
Bestuurslid
Caroline van Kessel
Voorzitter
Jacques Pijnappels
Bestuurslid
Albert Diekema
Bestuurslid
Karin Spaans
Penningmeester
Erik van Weegen
Bestuurslid