Word donateur

Q-uestion, de landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met Q-koorts, zet zich sinds 2009 als landelijke organisatie voor Q-patiënten in. Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

Belangenbehartiging

Q-uestion vraagt doorlopend aandacht voor de grote gevolgen die de Q-koortsepidemie vanaf 2007 heeft aangericht en vraagt om passende excuses voor de nabestaanden van de overledenen, om goede medische zorg en financiele compensatie voor de chronisch zieken die nog steeds amper erkend worden. Q-uestion is actief in het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-koorts en is altijd op zoek naar oplossingen voor de ontstane problemen door de ziekte.

*Burgers werden bewust te lang onwetend gelaten van de grote gevaren en risico’s van Q-koorts en heeft daarnaast niet tijdig de juiste maatregelen genomen om haar burgers te beschermen.

Informatieverschaffing

Q-uestion over (de gevolgen van) Q-koorts en over de activiteiten van de stichting. Dit gebeurt in thema- en informatiebijeenkomsten, met folders en brochures, via een website, social media en een nieuwsbrief.

Lotgenotencontact

Q-uestion en Q-support hebben samen regionale Q-kringen en thema Q-kringen opgezet in verschillende plaatsen in het land en online. In een Q-kring gaan Q-koortspatiënten (en eventueel hun naasten) uit dezelfde regio regelmatig met elkaar in gesprek, wisselen ervaringen uit, delen kennis en ondernemen gezamenlijk activiteiten.

Graag breiden we onze lotgenotencontacten uit met nieuwe initiatieven van patienten zelf. Onder lotgenoten heeft iemand aan 1 woord genoeg, is begrip en solidariteit.

Steun ons met uw bijdrage

De stichting draait op vrijwilligers, veel daarvan zijn lotgenoten.
U kunt een bijdrage leveren aan al het werk dat de stichting doet door een donatie te doen. Scan hiervoor onderstaande QR-code

Door onderstaande QR-code te scannen met uw telefoon kunt u een donatie doen aan Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts.

Het betaalverzoek is voor € 25,-, maar het bedrag kunt u zelf nog veranderen. Alvast heel erg bedankt voor uw donatie.

Scan de code met de Camera App op je telefoon

Gegevens t.b.v. ANBI-status RSIN / fiscaalnummer: 8224.97.190