Abonneer je hier op de Q-uestion nieuwsbrief

Nieuws

Artikel NOS 24-04-2024

https://nos.nl/artikel/2518071-q-koorts-aangetroffen-bij-melkschapenbedrijf-in-brakel


In Europese regelgeving is vastgelegd dat 3% van het totaal aantal schapen- en geitenbedrijven gecontroleerd moet worden op de naleving van de Q-koortspreventie. Rapport NVWA 2022: 0,4% werd gecontroleerd.

Bij 36 van de 43 risico gerichte inspecties bij PUBLIEKSBEDRIJVEN is een niet-naleving vastgesteld. Dat is 84%

De vaakst voorkomende overtreding is het niet (tijdig) uitvoeren van de (herhalings-)vaccinatie en het (tijdig) registreren van de vaccinatie in het I&R-systeem.

Er zijn 45 risico-gerichte inspecties bij MELKGEITEN- of MELKSCHAPENBEDRIJVEN gedaan;
Bij 41 van de 45 inspecties is een niet-naleving vastgesteld. Dat is 91%.

Ook hier is de vaakst voorkomende overtreding het niet (tijdig) uitvoeren van de (herhalings-)vaccinatie.

– Melkgeiten- en melkschapenbedrijven met minder dan 50 dieren hoeven niet te enten.
– Alle bedrijven met een publieksfunctie zijn verplicht te enten, ongeacht het aantal schapen en geiten. Vanwege de risico’s voor mensen.
– Je mag de plicht tot enten vanwege geloofsovertuiging achterwege laten.

Dit lekke en niet functionerende systeem van toezicht en handhaving biedt alle ruimte voor nieuwe Q-koortsuitbraken, dus laten we vooral niet verbaasd doen.

Toevallig werd werelds grootste Q-koortsepidemie in Nederland óók voorafgegaan door blauwtong.

Toen werd de Q-koortsuitbraak zelfs verzwegen, nu is er een artikel. In dat artikel de sussende woorden van het RIVM dat het risico voor de volksgezondheid laag is. (lees hierboven de naleving van preventieve maatregelen en je weet beter).

Let op: je ademt deze Q-koortsbacterie in zónder dat je op- of in de buurt van de boerderij komt. Als je zwanger bent, zorg dat je uit de buurt blijft. Zo ook als je hart- en vaatproblemen of een verminderde weerstand hebt, je kan eraan overlijden of je ongeboren kind verliezen.

Ben je kerngezond? Ook dan loop je het risico op een heftig ziekbed, longontsteking, koorts, gewrichtsklachten en (blijvende!) cognitieve problemen…

20% van alle besmette mensen tussen 2005-2010 hebben de lange termijngevolgen gehouden. Dat is 1 op de 5!! Die aanhoudende gevolgen kun je geen vermoeidheid noemen, het is een vervelende en sterk beperkende multi-systeemziekte die het zenuwstelsel, de aderen, het brein en het microbioom bezoekt en blijvend kan aantasten. Dit levert een waslijst aan symptomen op.

Klap op de vuurpijl voor als je bij deze 1 op de 5 hoort:
– er is geen zorg voor je
– er wordt geen verder wetenschappelijk onderzoek naar gedaan
– het UWV gelooft niet echt in je ziekte
– je bent meer dan moe, de kans dat je arbeidsongeschikt raakt is groot
– ondersteuning van de WMO moet je niet op rekenen
– reken niet op de overheid (zie het rapport van de Nationale Ombudsman van 8 maart j.l. over “leven met Q-koorts”.)

kortom: blijf ver uit de buurt van deze bedrijven en bel bij vragen of een goed advies een Q-koortspatiënt ipv het RIVM als je je eigen leven en je gezondheid serieus neemt. #NOS

bron: Linked in


 

Klik hier voor de Kamerbrief: Q-koorts besmetting op een melkschapenbedrijf in Brakel (Gld.)

 


De Q-actualiteiten


De rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden.

Q-uestion is geen partij in deze rechtszaak, maar wil je er wel graag over informeren. Hier vind je meer informatie over de Claim


Bijeenkomsten

Wil je weten welke lotgenotenbijeenkomsten er bij jouw in de buurt zijn, kijk dan in de agenda