De zaak tegen de Staat der Nederlanden

Hoewel Q-uestion geen partij is in deze rechtszaak, willen we je wel graag informeren.

In het najaar van 2015 hebben 297 patiënten de Staat gedagvaard. In maart 2016 heeft de landsadvocaat zijn Conclusie van Antwoord ingediend. Daarop heeft de Rechtbank Den Haag beide partijen opgeroepen om op 17 oktober 2016 voor de rechtbank te verschijnen. Op die datum zijn documenten uitgewisseld en is er toelichting gegeven. Een van de patiënten en tevens eiser, Bert Brunninkhuis, kreeg de gelegenheid om ter zitting een betoog te houden namens Q-koortspatiënten. Hier kunt u het betoog lezen dat Bert Brunninkhuis op 17 oktober 2016 heeft gehouden.

Huidige situatie

Advocaat Laura-Jean van de Ven (Beer Advocaten) gaf tijdens de het Q-koorts zomerevent een presentatie over het hoger beroep in de rechtszaak tegen de staat. Ze gaf daarbij nadrukkelijk de aanbeveling aan iedereen die dit nog niet eerder deed, om alsnog een claim naar het ministerie te sturen. Ook al is de termijn van 5 jaar sinds de diagnose voorbij.
Als je al op de oorspronkelijke dagvaarding staat, dan ben je al een eiser in deze zaak. Dan is het niet nodig om opnieuw een claim in te dienen.

Via deze link vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om alsnog een claim naar het ministerie te sturen.

Je hebt mogelijk al een dergelijke claim-brief via Luc Rohof aan de staat laten sturen in 2015. Deze zijn nog door hem ‘gestuit’ en dus niet verjaard, maar geldig tot 2025. De kans bestaat ook dat je zelf al een dergelijke brief hebt gestuurd. Houd dan de datum van deze brief in de gaten. Is die bijna 5 jaar oud of al ouder? Probeer dan zsm te ‘stuiten’ (= verlengen van je claim met nog eens 5 jaar).