ANBI Status

 • Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
 • RSIN / fiscaalnummer: 8224.97.190
 • Postadres: Postbus 1216, 5200 BG ’s-Hertogenbosch
 • Telefoon: 06-27168689
 • E-mail: info@Q-koorts.nu

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts is de patiëntenorganisatie van en voor mensen met Q-koorts. De stichting maakt zich sterk voor mensen met Q-koorts en hun naasten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het verstrekken van informatie en voorlichting;
 • Het organiseren van lotgenotencontact;
 • Het behartigen van de belangen van Q-koortspatiënten en hun naasten in de breedste zin des woords.

Actuele beleidsplan;

https://www.q-koorts.nu

Het bestuur van Q-uestion bestaat uit:

 • Caroline van Kessel, voorzitter
 • Karin Spaans, penningmeester
 • Erik van Weegen, secretaris
 • Albert Diekema
 • Paul Spierings
 • Jacques Pijnappels

Q-uestion is een organisaties van, voor en met patiënten en hun naasten. Het bestuur, de patiëntenraad en raad van advies zijn mensen die als vrijwilliger aan de stichting zijn verbonden en hiervoor uitsluitend aanspraak kunnen maken op een onkostenvergoeding.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere baten en beheerd door de penningmeester.

Een actueel verslag van onze activiteiten leest u hier.

De financiële verantwoording van onze stichting vindt u hier.