Op de website van het RIVM vind je meer informatie over  Q-koorts en QVS (het Q-koorts vermoeidheidssyndroom).

Het perspectief van patiënten op de zorg voor patiënten met QVS vormt een essentiële aanvulling bij de totstandkoming van de multidisciplinaire richtlijn van het RIVM. In Nederland zet Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, zich in voor onder andere QVS-patiënten.

In samenspraak met patiënten heeft Q-uestion kwaliteitscriteria opgesteld. Middels een vragenlijst zijn deze kwaliteitscriteria voorgelegd aan mensen met QVS. Zij hebben per criterium de mate van belangrijkheid aangegeven. Onderstaand staan de tien kwaliteitscriteria met de hoogste totaalscore; nummer 1 heeft de hoogste score en wordt hiermee door de patiënten als meest belangrijk geacht. Lees ook de volledige set kwaliteitscriteria.

Top 10 Kwaliteitscriteria met hoogste totaalscore, op volgorde van totaalscore

  1. De Q-koortspatiënt wordt serieus genomen door de betrokken zorgverlener.
  2. De huisarts laat het bloed van de patiënt op de Q-koortsbacterie onderzoeken middels de best beschikbare methode.
  3. De zorgverlener erkent QVS als chronische lichamelijke aandoening.
  4. De zorgverlener houdt rekening met de ernst van de klachten en de belastbaarheid van de patiënt.
  5. De huisarts is alert op Q-koorts bij patiënten (jong en oud) in Nederland.
  6. Q-koortspatiënten worden begeleid en behandeld door zorgverleners die verstand hebben van Q-koorts/QVS en ervaring hebben in het behandelen/ondersteunen van Q-koortspatiënten.
  7. De zorgverlener is alert op QVS bij patiënten die een acute Q-koortsinfectie hebben doorgemaakt.
  8. De huisarts heeft een signalerende rol, onderkent en kent de klachten die mogelijk verband houden met Q-koorts. Hij stelt bij deze klachten zelf nader onderzoek in.
  9. De zorgverlener weet dat QVS niet meteen zichtbaar hoeft te zijn, kent de symptomen en klachten, en weet wat de impact en de gevolgen zijn van de aandoening QVS op de patiënt.
  10. De patiënt ontvangt uitgebreide (mondelinge en schriftelijke) informatie en voorlichting over QVS, mogelijke klachten, behandelingen en vormen van begeleiding.