Onderzoek door de Nationale Ombudsman

De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk zijn: meestal gebeurt dat ook. Maar het lukt niet altijd. En dan is het goed dat iemand die zich benadeeld of onrechtvaardig behandeld voelt, voor bescherming terecht kan bij een onafhankelijk instituut. Dat instituut is de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman levert een bijdrage aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Hij doet dit door zijn kennis te delen met overheidsinstanties, onderzoek te starten of mensen te helpen bij onnodige bureaucratie. Een onderzoek van de Nationale ombudsman kan worden afgesloten met een rapport. Deze rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op nationaleombudsman.nl

Sinds 2012 is door de Nationale Ombudsman onderzoek gedaan naar Q-koorts en de gevolgen daarvan.

6 april 2023: De Nationale ombudsman wil weten hoe het met Q-koorts patiënten en hun naasten gaat… en start een onderzoek-naar-impact-q-koorts-op-levens-van-patienten.

Dit resulteerde uiteindelijk in het rapport dat in 2024 verscheen.

Rapport 2024 ‘Leven met Q-koorts’

Vijftien jaar na de Q-koorts epidemie ervaren patiënten nog dagelijks de negatieve gevolgen hiervan. Dit is de reden dat de Nationale ombudsman na twee eerdere rapporten in 2012 en 2017 nu opnieuw aandacht vraagt voor de Q-koortspatiënten. Zij wachten nog altijd op excuses van de overheid en op erkenning en herkenning van hun klachten. Patiënten ervaren grote problemen op medisch, sociaal en financieel vlak. Ze hebben onder meer last van ernstige vermoeidheid en fysieke inspanning is vaak lastig. Hierdoor wordt hun wereld steeds kleiner.

Excuses zijn nog altijd belangrijk

Excuses van de overheid voor hun handelen tijdens de epidemie en de gevolgen daarvan voor de mensen die besmet zijn geraakt, is er nooit gekomen. Ook nu nog is voor veel Q-koortspatiënten het uitblijven van excuses door de overheid een hard gelag.

Rapport van de Nationale Ombudsman 2024: ‘Leven met Q-koorts’

 

Hier zijn twee eerdere rapporten aan vooraf gegaan.

Rapport 2017 Q-koorts, een kwestie van erkenning

Op 7 maart 2017 presenteerde Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen het rapport “Q-koorts, een kwestie van erkenning”. In het rapport doet de Nationale ombudsman verslag van zijn onderzoek naar de lessen die de overheid heeft geleerd van de Q-koorts. Van Zutphen geeft in zijn rapport concrete aanbevelingen, waaronder de volgende: maak met een concreet gebaar voor de patiënten zichtbaar en voelbaar dat ze worden erkend.

Rapport van de Nationale Ombudsman 7 maart 2017.

 

 

Rapport 2012 ‘Het spijt me’, over Q-koorts en de menselijke maat

De start van de beschouwing in het rapport uit 2012: “Het spijt mij” Aan het slot van de hoorzitting over de gevolgen van het optreden van de overheid en in het bijzonder van de toenmalige bewindspersonen minister Verburg en minister Klink en hun ambtenaren bij de aanpak van Q-koorts zei een vrouw die nog steeds de gevolgen ervaart van de Q-koortsbesmetting: “Ik mis drie woorden … Het spijt mij.”

Deze woorden gaven naar mijn waardering een kernachtige samenvatting van een breed levend gevoel bij de aanwezigen in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

Rapport van de Nationale Ombudsman 19 juni 2012.

Een belangrijke aanbeveling daarin was dat de overheid excuses en een financiële tegemoetkoming zou moeten aanbieden aan de Q-koortspatiënt en nabestaanden.

In 2016 heeft de Nationale ombudsman het onderwerp Q-koorts en het overheidsoptreden opnieuw tegen het licht gehouden. Wat is de situatie van de Q-koortspatiënten anno 2016 en wat zijn de ontwikkelingen sinds 2012?

Lees hier de brief waarmee het onderzoek werd geopend.

 

De artikelen die onder meer op de website van de ombudsman verschenen:

15 november 2018 Zorgen-over-gevoel-van-urgentie-bij-de-overheid-over-gevolgen-q-koorts

7 maart 2017 (met update november 2020) Onderzoek-q-koorts-nog-steeds-een-kwestie-van-erkenning

30 juni 2016 Onderzoek-naar-leereffecten-van-q-koortsaanpak

19 juni 2012 Nationale-ombudsman-over-de-q-koortsaanpak-de-overheid-heeft-het

14 juni 2012 Dinsdag-19-juni-presentatie-rapport-q-koorts

5 april 2012 Ombudsman-hoort-oud-ministers-klink-en-verburg-over-q-koorts

17 februari 2012 Nieuwe-stap-in-onderzoek-naar-q-koorts

16 januari 2012 Nationale-ombudsman-onderzoekt-q-koorts